LAPPI – LENTOETSIJÄN PERUSKOULUTUS 2024

Tapahtuma on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle. Voit ilmoittautua varasijalle.
1.3.2024, klo 00.00 - 30.6.2024, klo 00.00
12 / 12

Esittely

Koulutuksen jälkeen koulutettava osaa toimia lentoetsijän tehtävässä osana lentokoneen miehistöä. Lentoetsijän tehtävänä on toimia ilma-aluksen tähystäjänä etsintä- ja valvontalentotehtävissä.

Kohderyhmä ja vaatimukset

Kurssi on tarkoitettu Suomen Lentopelastusseuran hälytysryhmän LEKO 120 Sodankylä lentoetsijäksi kouluttautuville henkilöille. Lentoetsijällä tulee olla tehtävän hoitamiseen riittävä näkö- ja liikuntakyky.

 

Osaamistavoitteet

  • Osaa kertoa Lentopelastusseuran koulutusjärjestelmän periaatteet.
  • Osaa kertoa, miten Lentopelastusseura sijoittuu vapaaehtoisjärjestönä pelastustoimen kokonaisuuteen Suomessa.
  • Osaa toimia turvallisesti ja tehokkaasti osana lentomiehistöä omassa tehtävässään.
  • Osaa käyttää Lentopelastusseuran käytössä olevaa hälytysjärjestelmää.

Ohjelma

Lentopelastustoimintaa ohjaavat säännöt, määräykset ja sopimukset 

Lentopelastusseuran turvallisuuden hallintajärjestelmä ja miehistöyhteistyö

Lentopelastusseuran lentotoiminta (Lentotoimintakäsikirja) sekä etsintä- ja valvontalennot

Lentopelastusseuran toiminnassa käytettävät tietojärjestelmät, välineet ja sovellukset

Kurssi koostuu verkossa opiskeltavasta teoriaosasta, lähiopetuksena toteutettavasta maakoulutuksesta ja lentokoulutuksena ilma-aluksessa toteutettavasta koulutuksesta.

Aikataulu

Teoriakoulutus verkkokurssina SAR LEARNING 1.-31.3.2024

Maakoulutus Sodankylän lentoasemalla (Sodankylän Ilmailukerho) 1.-30.4.2024

Lentokoulutus 

Sodankylän lentoasemalla 15.4.-31.5.2024

Suomen Lentopelastusseuran toimintaan liittyessään henkilön tulee täyttää oheinen vaitiolositoumus.

 


1.2.2024, klo 00.00 - 18.2.2024, klo 23.59
Suomen Lentopelastusseura, LEKO 120 Sodankylä
EFSO
LIITTEET
Tapahtuma on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle. Voit ilmoittautua varasijalle.